This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Realizowane programy

„Kocham przedszkole" - program wychowania przedszkolnego, Mira Pleskot, Agnieszka Staszewska, WSiP

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowaw­cze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.


„Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci

Jest to program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program skierowany jest do dzieci 5-7 letnich.

 

  

Programy wewnętrzne:


„Edukacja dla bezpieczeństwa” - program profilaktyczny

Pomysłodawcą programu jest specjalista w zakresie udzielania pierwszej pomocy M. Stebelski. Program zawiera zagadnienia z zakresu bezpiecznych zachowań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zastosowano w nim podział na grupy wiekowe, co ułatwia nauczycielkom płynne przechodzenie od tematyki łatwiejszej do bardziej skomplikowanej w zależności od wieku dziecka.

 

„Gimnastyka korekcyjna”- program profilaktyczny

Program opracowany przez nauczycielkę gimnastyki korekcyjnej G. Kożuch dostosowany dla każdego dziecka. Na podstawie wskazań rehabilitanta nauczycielka opracowuje indywidualny program korygujący wady postawy.

 

 

 

 

 „Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny
(http://powiatowa.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4116&Itemid=156)

Ogólnopolska akcja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w ubiegłym roku przedszkole wzięło udział w pilotażowym programie „Mamo, tato nie pal przy mnie”. W obecnym roku szkolnym przedszkole także realizuje ten program pod nazwą "Czyste powietrze wokół nas". Program zawiera propozycje cyklu zajęć, pogadanek i innych działań wspomagających budzenie wśród dzieci i rodziców świadomości szkodliwości palenia nikotyny.

 

  

"Zaadoptuj rzekę" - program edukacji ekologicznej Klubu Gaja

 

 Głównym celem programu Zaadoptuj rzekę jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony wód powierzchniowych, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony różnorodności biologicznej. Nierozłącznym elementem programu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony rzek, strumieni, stawów, jezior i Morza Bałtyckiego oraz zachęcania ich do np. oszczędzania wody, badania wody, fauny i flory, sprzątania rzeki, przeprowadzenia Światowego Dnia Wody, co umożliwi kontynuację cyklicznych już działań w programie Zaadoptuj rzekę.

 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online