This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Płatności 2015/16

Informujemy, że za wyżywienie

i pobyt dziecka w przedszkolu można płacić wyłącznie przelewami bankowymi lub elektronicznymi.

System  iPrzedszkole
umożliwia Państwu dokonywanie płatności
za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu przelewem.
Dostęp do systemu w roku szkolnym 2015/2016 jest płatny
w wysokości 10 zł. - opłata za cały rok.

Osoby chętne na dokonywanie wpłat w tej formie muszą jednak postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 
1. Państwa konto na portalu Przedszkole musi być aktywne.
 
2. Po zalogowaniu się do portalu prosimy kliknąć zakładkę „NALEŻNOŚCI” – w tym miejscu są szczegóły Państwa należności za pobyt i wyżywienie dziecka
 
3. W prawym dolnym rogu prosimy kliknąć „WZÓR PRZELEWU” – w tym miejscu powinny się wyświetlić DWA numery kont: osobno dla odpłatności za wyżywienie i osobno dla odpłatności za pobyt. Bardzo prosimy nie pomylić kont i przypisanych do nich kwot! Nie należy zaokrąglać naliczonych kwot. W każdym miesiącu należy wykonać dwa przelewy.
 
4. W przypadku zamiaru płacenia przelewem elektronicznym należy skopiować dane do własnego konta bankowego i dokonać dwa przelewy na dwa podane konta.
 
UWAGA!
W TYTULE WPŁATY NALEŻY WPISAĆ:

Przelew pierwszy: Opłata za wyżywienie za miesiąc ………… (miesiąc bieżący)
Za dziecko: …………(imię i nazwisko dziecka), grupa: ………………

Analogicznie przelew drugi: Opłata za pobyt za miesiąc ………… (miesiąc bieżący)
Za dziecko: …………(imię i nazwisko dziecka ), grupa: ………………
 
5. Termin płatności za pobyt i wyżywienie za miesiąc bieżący to 15-ty dzień każdego miesiąca. 15 dzień miesiąca jest datą, kiedy należność musi być zaksięgowana na kontach placówki. Wniesienie opłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek do zapłacenia w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 
6. Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty na naszych kontach oraz zaznaczeniu przez osobę naliczającą w systemie, odpłatność będzie odznaczona jako „zapłacona”  a na Państwa koncie powinna pojawić się w zakładce „NALEŻNOŚCI” kwota 0,00 zł. Informacja taka ukaże się po terminie płatności nie później niż 20-go każdego miesiąca.
 
7. W przypadku, gdy pomimo dokonanej wpłaty po 20-stym dniu miesiąca nadal figuruje kwota należna do zapłacenia, prosimy o kontakt z intendentką przedszkola p. Katarzyną Górny w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 
 
8.. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do intendentki przedszkola p. Katarzyny Górny.

 


Odpłatność za pobyt:

1 godzina pobytu w godzinach 530 - 7 30 lub 1230 - 1600  od września 2013 r. wynosi 1 zł

Godziny, w których realizowana jest podstawa programowa tj. 730 - 1230 są nieodpłatne.

Przedszkole proponuje 3 opcje rozliczeń:

opłata za cały dzień - 530-1600 z wyłączeniem godzin, w których realizowana jest podstawa programowa 730- 1230 wynosi 6 zł za każdy dzień  pobytu;

rozliczenie godzinowe od- do z wyłączeniem godzin 730 - 1230, np. pobyt dziecka od 630-1530 - obliczamy 4 godziny razy 1 zł, czyli opłata wynosi 4 zł  za każdy dzień pobytu.

podstawa programowa - pobyt 730 - 1230 nieodpłatnie, bez możliwości korzystania z zajęć dodatkowych i obiadu.

Do opłaty za pobyt należy doliczyć opłatę za wyżywienie, tj.

                                     3 posiłki 6 zł za dzień pobytu,

                                     2 posiłki - 4,80 zł za dzień pobytu.

                                     1 posiłek - 3 zł za dzień pobytu

Odpłatność za pobyt i wyżywienie ulega pomiejszeniu za dni nieobecności dziecka.

Opłatę za wyżywienie uiszczają również osoby korzystające z opcji "podstawy programowej".

Terminy opłat:

Termin wnoszenia opłat to pierwsza połowa miesiąca tj. do 15-go każdego miesiąca. Wydruki i kwoty naliczone do opłat wydawane będą w podanym na tablicy ogłoszeń dniu w godzinach od 730- 900 oraz 1400 - 1600.

Prosimy o terminowe regulowanie opłat. Nierespektowanie warunków umowy - a w szczególności nieterminowe uiszczanie opłat, blokowanie miejsca bez usprawiedliwienia uprawnia dyrektora do wypowiedzenia tejże umowy i skreślenia dziecka z listy przedszkolaków.
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online