This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Harmongram działań

 Załącznik do harmonogramu działań z zakresu realizacji innowacji pedagogicznej

„Moje zdrowie, moje życie – dbam o formę należycie

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze

1.     SPORT

TEMAT
ZADANIA I ETAPY
OSOBA ODPOWIEDZIAL-
NA
TERMIN
1.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 
Organizacja badań przesiewowych w zakresie wad postawy.
 
Dyrektor
IX 2018
 
Kwalifikacje grup do gimnastyki,
1.   Grupa młodsza;
2.   Grupa starsza.
p. Grażyna - wychowawca grupy IV
IX 2018
 
 
Opracowanie programu gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem wskazań lekarza /rehabilitanta.
 
IX 2018
Regularne prowadzenie ćwiczeń korygujących wady postawy w grupach.
p. Grażyna - wychowawca grupy IV
Cały rok –
Każda grupa 1 raz w tygodniu.
Dokumentowanie osiągnięć, prowadzenie arkusza obserwacji/dziennika zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
p. Grażyna - wychowawca grupy IV
Cały rok
 
 
2.Zabawy sprawnościowe z użyciem programów multimedialnych – sportowych i tanecznych;
Przygotowanie bazy – doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny: pozyskanie od sponsorów sprzętów elektronicznych typu Kinect/ PS3 oraz oprogramowania do ćwiczeń i zabaw taneczno ruchowych tj. Zumba dla dzieci, deskorolka, gry sprawnościowe typu tenis stołowy, strzelanie z łuku itp.
Dyrektor
Wicedyrektor
 
IX 2018
 
 
 
 
 
 Ustalenie harmonogramu korzystania z sali multimedialnej przez grupy.
p. Anna
IX 2018
Opracowanie scenariuszy zabaw taneczno – sprawnościowych z uwzględnieniem bazy multimedialnej.
Wychowawcy grup I-V
Według harmonogramu pracy WDN na rok 2018/2019
Zabawy taneczne i sportowe w sali multimedialnej pod kierunkiem nauczyciela wg opracowanych scenariuszy i propozycji własnych .
Wychowawcy grup I-V
Cały rok – 1 raz w tygodniu.
„Wygibaski” – utworzenie grupy tanecznej. Opracowanie układu tanecznego na podstawie propozycji multimedialnego instruktora tańca.
p. Anna
p. Paulina
XI 2018
Prezentacje umiejętności grupy tanecznej na uroczystościach, pokazach i imprezach lokalnych.
p. Anna
p. Paulina
Wg kalendarza imprez lokalnych
3. Udział w olimpiadach wewnętrznych i lokalnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykliczne zabawy i zajęcia ruchowe z elementami rywalizacji z uwzględnieniem ćwiczeń wszystkich grup mięśniowych. Grupy I-V
 
Wychowawcy grup I-V
Cały rok
Opracowanie zestawów ćwiczeń z elementami rywalizacji dla poszczególnych grup wiekowych.
Wychowawcy grup I-V
XII 2018
„Turniej drużyn” – zawody sportowe o puchar przedszkola.
Opracowanie scenariusza olimpiady na podstawie zestawów ćwiczeń.
Organizacja mini olimpiady przedszkolnej. Rywalizacja grup. Wyłonienie zwycięzcy.
Koordynatorzy: Wicedyrektor,
p. Renata
Realizatorzy: Wychowawcy grup I-V
IV 2019
Miejska Olimpiada Przedszkolaków –
·       Utworzenie drużyn wiekowych,
·       Trening dyscyplin olimpijskich,
·       Udział drużyn w Olimpiadzie Miejskiej.
 
Wychowawcy grup I-V
VI 2019
 
„XVIII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych” – udział w charakterze kibiców.
Wyposażenie w akcesoria kibica.
 
Wychowawcy grup
III-V
VI 2019
4. Nauka pływania na basenie;
 
Nawiązanie współpracy z basenem miejskim w zakresie udostepnienia 2 godzin tygodniowo na zajęcia nauki pływania.
 
Dyrektor
IX 2018
Nawiązanie współpracy z instruktorem nauki pływania
Dyrektor
IX 2018
Uzyskanie zgody rodziców i zgłoszenie dzieci do udziału w zajęciach na basenie.
 
Wychowawcy grup
III-V, rodzice
IX 2018
Opracowanie harmonogramu zajęć na basenie – maksymalnie 4 grupy basenowe do 15 osób.
 
Wicedyrektor
IX 2018
Wyposażenie przez rodziców w zestaw akcesoriów do zajęć (strój kąpielowy, klaki, ręcznik, suszarka, czepek kąpielowy).
 
Rodzice
IX 2018
Udział w cyklicznych zajęciach na basenie. Nauka pływania pod kierunkiem instruktora.
Wychowawcy utworzonych grup basenowych.
X 2018 -VI 2019
Uhonorowanie zdobytych umiejętności poprzez wręczenie uczestnikom dyplomów.
Dyrektor Dorota Zielińska Jarosz
VI 2019
5. Zajęcia sportowe z trenerem;
Nawiązanie współpracy z trenerem w zakresie aktywności sportowej
Dyrektor
IX 2018
 
Opracowanie harmonogramu spotkań na stadionie miejskim i Orliku przy Zespole Szkół.
Wicedyrektor
IX 2018
Udział w zajęciach sprawnościowych z uwzględnieniem dyscyplin:
·     Piłka nożna,
·     Skoki w dal,
·     Bieżnia.
Wychowawcy grup
III-V,
X 2018 – VI 2019
Wspólne zabawy sportowe z uczniami Zespołu Szkół pt. „Uśmiech starszaka dla przedszkolaka”. Pokaz zdobytych sprawności.
Wychowawcy grup
III-V,
VI 2019
6. Rajdy rodzinne;
 
Przystąpienie do działań w ramach programu profilaktyczno edukacyjnego „Nasze dzieci są szczęśliwe, staramy się kreować ich świat”. Opracowanie zagadnień związanych z rodziną dziecka, wspólnym spędzaniem czasu.
p.Elżbieta
wicedyrektor
 
IX 2018
 
 
Organizacja rajdów rodzinnych i udział dzieci w przedsięwzięciu: „Poznajemy Kamienną Górę i okolice”. Opracowanie programu rajdów z uwzględnieniem zaangażowania rodziców.
·Rajd jesienny – Góra Parkowa z kompleksem Arado;
·   Rajd wiosenny – Wędrówki po obrzeżach miasta. Biwak i zabawy sprawnościowe.
 
Wychowawcy grup III-V
Jesień 2018
Wiosna 2019

 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online