This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

2.Informacje dotyczące realizacji w PP3

 Tytuł projektu: Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach.

 Okres realizacji projektu: od: 2020-10-01 do: 2021-12-31

Cel projektu to „Zwiększenie szans edukacyjnych 430 dzieci (230 K,200 M) w wieku 3-6 lat, poprzez dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb DzN (15) w Przedszkolach Publicznych Nr 1, 2 i 3 w Kamiennej Górze, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz poprzez nabycie dodatkowych kompetencji przez 34 n-lki w okresie od X 2020 roku do XII 2021 r.” Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy w zakresie dostosowania miejsc do potrzeb DzN, braku możliwości zapewnienia dz dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, pojawiające się trudności w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych Dz ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, zapewnienia wysokiej jakości procesu edukacyjnego oraz rozwój kompetencji nauczycielek.

   Grupę docelową projektu stanowią dzieci z w/w przedszkoli oraz ich kadra pedagogiczna. Zakres zadaniowy projektu obejmuje dostosowanie 15 istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolach Publicznych nr 1, 2 i 3, objęcie wsparciem w zakresie  dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych 430 dzieci uczęszczających do przedszkoli, w tym objęcie wsparciem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 320 dzieci z deficytami rozwojowymi, objęcie zajęciami indywidualnymi 15 dzieci z niepełnosprawnościami, zakup środków i pomocy dydaktycznych oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycielek przedszkoli.

   W wyniku jego realizacji znaczącej poprawie ulegnie jakość świadczonych usług wychowania przedszkolnego oraz w rezultacie zostanie dostosowanych 15 istniejących miejsc w PP1, 2 i 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 430 dzieci zostanie objętych wsparciem, w tym wsparciem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnym, przedszkola zostaną doposażone w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz 34 nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe.

 

Grupa docelowa: 118 Dz (68K,50M), w tym 3 DzN (1K,2M). +2

Nauczycielek – 9

WYPOSAŻENIE

1.Dostosowanie bazy do potrzeb DzN (winda krzesełkowa schodowa (Zakup, dostawa, montaż schodowego krzesełka obrotowego na linie krzywolinijnej(winda krzesełkowa schodowa) – cena zawiera dostawę i montaż krzesełka (szyna krzywolinijna o długości 11 m malowana proszkowo i

montowana do schodów, zasilanie z akumulatorów żelowych, sterowanie pilotem, krzesełko obrotowe) cena kompletu z montażem 55 350 zł. Cena zgodna z ofertą wyspecjalizowanej firmy - urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

2. Sprzęt TIK (komputery, projektory szerokokątne), oprogramowanie

 

3. Zakup programów wspierających terapię i rozwój Dz dostosowany do możliwości psychofizycznych (Specjalistyczne programy do terapii deficytów i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Dz; (Zakup programu multimedialnego (na komplet składa się część multimedialna i elementy kartonowe dla dzieci) 1 komplet x 3500 zł oraz zakup programu do wczesnej terapii zaburzeń (na komplet składa się program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych, program do zaburzeń percepcyjno-motorycznych oraz program wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju Dz.) `1 komplet x 3500. Razem 2 komplety x 3500 zł;

 

4. Zakup zestawu programów do pracy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zestaw programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 x 4830 zł;

 

5. Zakup zestawu programów do pracy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zestaw programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 x 4830 zł;

 

6. Zakup zestawu programów do pracy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zestaw programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 x 4830 zł;

 

7. Zakup narzędzia wspierającego edukację i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – narzędzie wspierające edukację i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 1x1500 zł;

8. Zakup programu multimedialnego narzędzia do realizowania doświadczeń i eksperymentów 1x 800 zł;

 

9. Zakup pakietu gier edukacyjnych i rozwojowych do dywanu zawierający gry rozwijające logiczne

myślenie, umiejętności czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne 1x1300 zł.

10. . Komplet środków do rehabilitacji ruchowej 1 komplet 6500 zł. Komplet zawiera: Piłeczki do basenu kolorowe 2x250=500zł; Basen trójkątny 3100zł; Miękkie przeszkody 1200 zł; Miękkie przeszkody 500 zł; Hamak 330 zł; Materac do hamaka 150 zł; Zestaw do mocowania do sufitu 70 zł; Labirynt na nogę 199 zł; Labirynt na nogę 200 zł; Worek do zabawy ruchowej rozm M 51 zł; Labirynt na nogę 200 zł.

 

11. Zestaw pomocy do terapii dzieci ze spektrum autyzmu: kącik słoneczko (1200 zł) poduchy do siedzenia (1350 zł), kula lustrzana (400 zł), sensoryczne piłeczki (200 zł).

 

12. Zestaw pomocy terapeutycznych do pomoce do terapii wczesnego wspomagania: sensoryczna pomoc(pudełko sensoryczne z figurkami) 240 zł; karty ze zwierzętami domowymi 110 zł; karty ze zwierzętami dzikimi 110 zł; parki w zimie 42 zł; parki w lecie 42 zł; pudełka dźwiękowe 147 zł; opaski figury 119 zł; tunel 180 zł; duszek 110 zł; kości emocje 150 zł; dźwiękogranie na dywanie 250 zł; karty z warzywami 110 zł; karty z pojazdami 110 zl; matematyka sensoryczna 300 zł; książka manipulacyjna 300 zł; ciasteczkowe kieszenie 160 zł; budowanie relacji w grupie 50 zł; wesoły świat dziecka 50 zł; od ćwiczenia do myślenia 50 zł; ćwiczenia do wykonania 50 zł;

nareszcie wigilia 50 zł.- 1 komplet 2730 zł

 

13. Zakup multimedialnego narzędzia edukacyjnego wspomagającego wyrównywanie szans edukacyjnych 1x9500zł;

 

14.  Komplet pomocy i środków do zajęć z elementami programowania i kodowania- 1 komplet, cena kompletu 32 000, w komplecie: klocki specjalistyczne (dla 5-6 latków)-cena jedn. 655 zł (12 szt); Tablety do programowania cena jedn 1099 zł (12szt); klocki do programowaniacena jedn. 949 zł (4 szt); klocki do robotyki cena jedn. 820 zł (4szt); klocki pomoc dydaktyczna ze zwierzętami cena jedn 178 zł (4 szt); klocki pomoc dydaktyczna z dzikimi zwierzętami cena jedn 380 zł (4szt); robot podłogowy 519 zł; zestaw do robota 749 zł; Stacja dokująca do ładowania 376 zł.

 

15. .Komplet środków do edukacji ekologicznej: pakiet edukacji ekologicznej cena kompletu 6300 zł, cena zawiera opracowanie modelu innowacji: instrukcja, scenariusze zajęć dla dzieci 3-4 lat i 5-6 lat 600 zł, opracowanie graficzne i merytoryczne gry (dzieci są pionkami) 1500 zł;, produkcja gry 50x4=200 zł, produkcja znaków z materiałów trwałych 20sztx50x4zestawy=4000 zł.

 

16. Komplet artykułów plastycznych niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, w skład kompletu wchodzą m.in. brystole, papier rysunkowy, bibuła, markery, plastelina, kredki, farby, zestawy pędzli, nożyczki, taśmy, kleje, tektury, zestawy kreatywne itp. Cena kompletu zgodna z Katalogiem maksymalnych stawek zawartych w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu. 2 komplety x3200 zł.

 

17. 11. Komplet pomocy do terapii logopedycznej: dmuchajki 2x130 zł; fliper logopedyczny 2x260 zł; wibrator logopedyczny 2x200 zł; memory –rozwijanie mowy i myślenia 5x80zł. Cena zest. 1580 zł

 

18. Zakup i montaż wyposażenia wypoczynkowego, komp. 1240 pln

 

19. Stroje 20 szt 250 zł/jeden

 

 

 

Wyjazdy edukacyjne. Koszt organizacji wyjazdu edukacyjnego do Explora Park i Teatru Lalek w Wałbrzychu zawiera koszt biletu dla wszystkich dzieci (wg stron internetowych) oraz koszt przejazdu autokarami.

 

 

DOSKONALENIE

W PP3

6 szkoleń na terenie OWP prowadzone przez firmę szkoleniową (wybór firmy nastąpi w procesie

zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku), N otrzymają materiały szkoleniowe z głównymi

zagadnieniami. W szkoleniach będzie brało udział 9 N, tematyka:

a) Kształtowania postaw zawodowych i systemu wartości przygotowującej do pracy z dziećmi o

specjalnych potrzebach edukacyjnych, czas trwania 6 g; termin XI 2020r.; opis: organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty, typy zajęć, indywidualizacja, diagnoza, przykłady działań.

b) Warsztaty programow. z użyciem specjalistycznych klocków – czas trwania 6 g, termin III 2021 r.; opis: przygotowanie do pracy z programami, opis części elektronicznych zestawu i ich wykorzystanie w programowanie, ćwiczenia programistyczne na przykładzie różnych modeli robotów z specjalistycznych zestawów.

c) Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – część I, czas trwania 6 g; termin II 2021 r; opis:

podstawowe obszary pracy w metodzie, planowanie pracy, literatura, zastosowanie w praktyce.

d) Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – część II, czas trwania 6 g; termin III 2021 r.; opis: pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody, analiza aspektów teoretycznych ruchu, zasad współpracy, problemy pojawiające się w prowadzeniu zajęć.

e) Negocjacje i mediacje podstawy w kontekście współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych – czas trwania 5 g,; termin IV 2021 r.; opis: strategie rozwiązywania konfliktów, zasady efektywnej mediacji, zasady negocjacji – rola negocjatora.

g) Innowacyjne metody pracy wykorzystywane w edukacji przedszkolnej - czas trwania 5 g; termin V 2021 r.; opis: przegląd nowoczesnych, aktywnych metod pracy, zastosowanie w praktyce.

 

h) St. podyp w zakresie oligofrenopedagogiki – 1N ; opis: podstawy prawne, wybrane metody, rodzaje zajęć, współpraca z RR, dobre praktyki; terapia pedagogicznej – 1N; opis: współczesne tendencje, diagnostyka, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach, metody pracy; czas 4 semestry, ukończenie do XII 2021 r., studia on-line.

g) Kurs kwalif. w zakresie integracji sensorycznej – czas 2 semestry, ukończenie do XII 2021 r., kurs on-line; opis: neuropsychologia rozwojowa, zasady oceny rozwojowego dzieci, diagnoza i terapia w zakresie IS; dla 1 N.

 

 

Zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy.

Razem 650 godz.

 

Zajęcia będą rozwijały komp klucz i um. uniwers. będą prowadzone w terminie X 2020 – IX 2021 odliczając wakacje, święta i dni wolne (40 tyg.). Potrzeby każdego OWP, ilość zajęć oraz ilość dzieci w grupach ustalone z każdą dyrektorką OWP (PP3 4grx23dz i 1grx22dz.).

a)  języka angielski  PP3 dla 5 gr raz w tyg przez 40 tyg (5 x 40 tyg=200h).

Zajęcia będą prowadzone przez lektora j. angielskiego.

 

b) komp.informatyczne. raz w tyg przez 30 tyg, prowadzone przez edukacyjną firmę z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy TIK (5 gr x30 = 150 h) wg. innowacyjnego programu.

 

c)  zajęcia rozw. komp. przyrod.- rozmowy z N wskazują na potrzeby prowadzenia edu. ekologicznej (segregacja odpadów i zmiany klimatyczne). Zorganizujemy zajęcia ekologiczne, prowadzić je będzie wykwalifikowana edukatorka ekolog. Zajęcia prowadzone będą w PP3 dla każdej grupy 1 raz w tyg przez 20 tygodni (5x20=100 h).

 

d) Zajęcia twórcze są dla Dz najatrakcyjniejszą formą zajęć (teatr, śpiew, malowanie). PP3 dla 5 gr raz w tyg przez 40 tyg (5x40=200 h), prowadzenie N OWP.

 

 

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Razem 200 godz.

 

Zajęciami indywidualnymi, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz wskazań orzeczeń o kszt. spec. obejmiemy Dz w terminie od X 2020 r. do IX 2021 r.

odliczając czas wakacyjny, święta i inne dni wolne (40 tygodnie). Ilość zajęć zgodna z potrzebami Dz i ustalona z każdą dyrektorką:

 

1. W PP3 5 DzN zajęcia dodatkowe z rewalidacji/wczesnego wspomagania/terapii pedagogicznej/ rewalidacji/terapii sensorycznej raz w tyg 200 h,

 prowadzone przez N PP3 w ramach ppp.

 

 

Zajęcia dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Razem 720 godz.

 

Zajęcia będą prowadzone prze n-lki posiadające kwalifikacje do prowadzenia wyszczególnionych poniżej zajęć i będą prowadzone w terminie X 2020 – IX 2021 odliczając czas wakacyjny, święta i inne dni wolne (40 tygodnie). Potrzeby każdego OWP, ilość zajęć oraz ilość dzieci w grupach ustalone z każdą dyrektorką OWP.

1 .PP3 dodatkowe zajęcia z terapii logopedycznej dla 20 Dz prowadzone w gr po 2 Dz (10 gr x40tyg=400 h).

 

2.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 24 Dz prowadzone w gr po 3 Dz (8gr x40tyg=320h),

 

prowadzą n-lki PP3.

 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online